Aplikime të qëndrueshme të tjerrjes civile

Aplikime të qëndrueshme të tjerrjes civile

Aplikime të qëndrueshme të tjerrjes civile

Aplikime të qëndrueshme të tjerrjes civile

Aplikime të qëndrueshme të tjerrjes civile

Pelet i ndritshëm PA6 për tjerrje civile me viskozitet të ndërmjetëm me ngjyrueshmëri të shkëlqyer dhe tjerrshmëri të mirë.