Aplikimi i rrëshirës poliamide të shkallës së tjerrjes me shpejtësi të lartë

Aplikimi i rrëshirës poliamide të shkallës së tjerrjes me shpejtësi të lartë

Aplikimi i rrëshirës poliamide të shkallës së tjerrjes me shpejtësi të lartë

Aplikim i rrëshirës poliamide të shkallës së tjerrjes me shpejtësi të lartë...

Aplikim i rrëshirës poliamide të shkallës së tjerrjes me shpejtësi të lartë...

Pelet PA6 me shpejtësi të lartë rrotulluese me viskozitet të ulët me performancë të shkëlqyer të qëndrueshme të secilës grup.